YPSILON ARCHITECTEN.

VOORSTUDIE. OPMETING van bestaande toestand tot conceptschetsen, eerste plannen en snede, uiteindelijke visualisaties. terugkoppeling met klant.

 

omgevingsvergunning. opmaken plannen, snedes in zowel bestaande als nieuwe toestanden. formulieren invullen (hemelwaterverordening, nota van de architect, mer, archeologie, ... ) alsook aanmaak dossier op het omgevingsloket. voorstudie epb.

 

uitvoeringsdossier. uitwerken plannen en snedes voor uitvoering. uitwerken van details. detailmeetstaat op basis van vmsw. contact met VC, ingenieur, studiebureau technieken. uitsturen dossier naar aannemers.

 

aanbesteding. analyse van verschillende offertes, prijsvergelijk en overleg met klant.

 

uitvoering op de werf. werfbezoek, werfverslag, foto's, aanpassing aan bestaande structuur, bijsturen van ontwerp indien nodig, verder detailleren.

 

oplevering & nazorg. opmaken van PId.

 

Zomers in Hingene, winters in Brussel. Zo ziet het leven van de familie d’Ursel er eeuwenlang uit. Generatie na generatie wonen ze in het hôtel d’Ursel, hun schitterende stads-residentie op de Brusselse Houtmarkt. Net zoals het kasteel van Hingene kent het hôtel zijn bloeiperiode in de 18de eeuw, met prachtige interieurs van Laurent-Benoît Dewez. Als gevolg van decennialange erfeniskwesties en stedenbouwkundige ontwikkelingen wordt het hôtel in 1960 gesloopt.

 

 

 

 

exterieur en interieur, geen perfecte match. een reconstructie van de voorgevel brengt een symmetrische, rechtlijnige ritmiek. deze sluit echter niet aan op plan en snede. Het hotel is opgebouwd uit verschillende bestaande gebouwen en de gevel wordt er als facade in zijn puurste vorm, voorgeplaatst. vloerplaten kruisen het patroon van de ramen. om dit patroon van ramen verder te kunnen zetten, worden grijze vierkanten geschilderd.

URSEL

SCHOOL

Praktijk komt uit praktische overweging op het gelijkvloers, theorie neemt plaats in de toren. Een raster werd over de uitgespreid over de site en dient als basis van de organisatie. Kolommen nemen de maat van het raster aan. Verschillende componenten ontstaan aan de hand van de maat van het raster. Kolommen maken een grote vrije ruimte voor de werkhallen. Deze kolommen omschrijven de werkhal en vormen de maat voor kleinere ruimtes.

 

Een component is volledig zelfvoorziend (lucht, verwarming, sanitair en elektriciteit, ...). Door de gevel op afstand van de kolommen te plaatsen ontstaat er ruimte voor circulatie en optimale lichtwinsten. Het onderbreken van het rimte van het raster maakt ruimte voor verticale circulatie. Aan deze verticale circulatie grijpen gesloten boxen aan; deze bevatten basisvoorzieningen. Vormvaste gevouwen dakplaten, industriële overspanning, lichtgewicht en ruimte voor uitkraging. Componenten worden verbonden, een balk van kolom tot kolom; ruimte voor circulatie.

enci

beton

hout

ENCI Maastricht, de oudste fabriek van ENCI, is opgericht in 1926 en ligt langs de rivier de Maas. De fabriek beschikt over een groeve, een cementklinkeroven, een rollenpers en diversen kogelmolens om cement te malen, een verzendafdeling en een kade. Het fabrieksterrein is 33 hectare groot en de groeve bestrijkt zo’n 135 hectare. Hiervan is 70 hectare heringericht of in afwerking.

 

Door het stoppen van de ontginning en de beperkte productie zijn vele van de gebouwen overbodig. De site komt grotendeels vrij en kan een nieuwe functie  invullen. Cement-, beton- en bouwbedrijven zoeken naar een verzameling van kennis. Kan de site, gedreven door zijn historiek, een centrum van kennis over beton en de ambacht ervan huisvesten?

school en industrie op verschillende schalen

verweven

herbestemming van kerken

situatie reïncarnatie. de prachtige kerk sint-anna te gent, niet meer in gebruik, wachtend op zijn dood. een kerk in eclectische stijl met romaanse, byzantijnse en gotische invloeden die vooral opvalt door zijn onafgewerkte toren en vernieuwend gebruik van stalen bogen als overspanning. de kerk is ondertussen  eigendom van de stad, te kostelijk om te onderhouden en wachtend op een toekomst. uitstel kan fataal zijn, dus een gematigde afbraak en hergebruik van materialen, via een inventaris, zorgt voor een verderzetting van haar glorieus leven.

christus koning

download het boekje hier.

MULTIRELIGIEUS. de christus koningkerk in nieuw gent, een christelijke moderne blok, in een multiculturele omgeving. de gigantische kerk ontvangt nog amper christenen voor een viering. De kerk en het plein kunnen een grote dienst bewijzen aan de directe omgeving. De grote hal van de kerk wordt een algemene religieuze hal, het kleine gedeelte blijft over voor de christenen. het complex wordt uitgebreid en zal ruimte bieden aan de grootste religies. Het wordt een multi-religieus complex, met een plaats voor elk geloof, elk een god, samen voor religie.

AREN

BERG

Adellijk wonen

tentoonstelling leuven

Aarschot

sint-joos-ten-node

vaalbeek

reverse perspective

breakspace. is het niet zichtbaar, voelbaar? zijn we in staat met onze hersenen aan te vullen daar waar er niets meer dan suggestie is? klopt het wat we er zelf van maken, wijkt het af van het origineel? hebben we elk afzonderlijk onze eigen visie van een zeker geheel en waar ligt de grens tussen vatbaar en onvatbaar? is er voldoende ruimte voor eigen interpretatie en concurreert deze net voldoende met de menselijke noodzaak om alles juist en correct te willen aanvullen in onze zoektocht naar innerlijke rust?

paviljoen

Black Circle - Malevich. Het werk draait om de spanning tussen verschillende factoren die op zich geen vooraanstaande rol spelen. Het gaat niet over de zwarte cirkel, zijn mogelijke figuurlijke betekenissen, noch het canvas. Positie speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van de spanning, zijnde de positie van de cirkel ten opzichte van het canvas alsook de positie van het canvas ten opzichte van de muur waartegen het hangt. De verhouding van grootte tussen de zwarte cirkel en het witte canvas heeft ook een pertinente aanwezigheid die het spanningsspel ten goede komt. De imperfecties van zowel het vierkant, als de cirkel maken het geheel toegankelijk en menselijk. Het canvas fungeert als een non-materiaal waarbij het op het eerste zicht enkel nut heeft als drager van de zwarte verfcirkel. Het canvas creëert echter ook het kader, het spanningsveld en de positionele dans tussen de zwarte cirkel en zichzelf...

object

estrangescape. het finale paviljoen poogt een spel tussen herkenning en vervreemding. het brengt zowel een vertrouwd als verontrustend gevoel met zich mee. het gunt je ergens de gerustheid van thuis maar probeert je met verschillende elementen toch telkens een kleine onrust, ongemak te presenteren. de nissen, de verbinding beton-hout, het ontbreken van een duidelijke richting, een (on)logische dakstructuur, ...